Undgå kondens i teltet inden festen

Er du i tvivl om, hvordan du undgår kondens i dit telt? Hvis ja, så læs her og få lidt gode råd.

Der er 3 væsentlige kilder til fugt i telte

  • Personerne i teltet danner fugt.

  • Udstyr så som gasovne, varm buffet og lignende danner fugt.

  • Største sønder er høj luftfugtighed og underlag som danner fugt i teltet.

Her er årsagen til kondens i festteltet

Hvis du vil undgå kondens i dit telt, skal du være opmærksom på flere forskellige ting. Der er forskellige kilder, som er årsag til kondens.

Kondens opstår, når der bliver overskydende varmt fugtigt luft, som ikke kommer ud. Denne varme luft kan blandt andet komme fra personer eller udstyr som afgiver fugtig varme. Men det er altid værst om morgenen, hvis teltet har været lukket hele natten.

Den varme fugtige luft fylder teltet, mens der udenfor ofte er koldere. Således dannes kondens, og du risikerer, at både du og alt hvad der er placeret i teltet bliver vådt. Når det er aller værst virker det næsten som om at det regner ned fra teltdugen.

Husk også, at vi alle afgiver væske, når vi ånder og sover. Det bidrager også til kondens i teltet. En gasovn afgiver også fugt. Samt underlaget som teltet er placeret på, spiller også en stor rolle. 

Kondens er ikke et tegn på dårlig kvalitet, faktisk er det mere et tegn på tæthed. Derfor skal du ikke være bekymret for at festteltet er utæt, hvis det drypper ned fra tagdugen om morgenen. 

Sådan undgår du kondens i teltet

  1. Sørg for god udluftning, fra morgenstunden, hvor festen skal afholdes. Det er vigtigt at der åbnes i begge ender af teltet, så der bliver godt udluftet.

  2. Hvis der er meget kondens på tag og sider, kan disse tørres af med rene hvide håndklæder inden der dækkes op på bordene.

  3. Selv når i tænder for varmen,skal der udluftes, især hvis det er meget fugtigt i vejret.

Vådt-telt.jpg
Rene-telte.jpg

Problemerne med kondens opstår oftest ved høj luftfugtighed

Problemerne med kondens opstår oftest ved høj luftfugtighed og/eller lave temperaturer. Kondensen afsættes på kolde flader og på et festtelt er tagdugen mest udsat.

 

Når forholdene er sådan at kondensen afsættes, vil den dannes både på inder - og ydersiden af teltet. Når yderteltet bevæger sig på grund af vind eller regn, vil kondensen - som er afsat på indersiden af yderteltet - falde ned og du vil let kunne tage fejl og tro at teltet måske er utæt.

 

Er kondensen kraftig, vil den kunne dryppe ned på borde, stole, samt gæster i teltet. Samtidig vil luften føles klam og tung.


For at mindske / fjerne kondens skal der ventilation og udluftning til.
Ventilation skal sikre en jævn tilførsel af frisk luft og nyt ilt, samt styre kondensen ud af teltet. Dette opnås bedst ved en kontrolleret luftstrøm gennem teltet.


Udluftningen kan sammenlignes med at du åbner døre og vinduer i et hus for med gennemtræk at få hurtig og stor udskiftning af luften.

 

Høj CO2 indhold i luften giver dårlig luft. For at CO2-niveauet ikke skal blive for højt, er det altid vigtigt med god udluftning.